Posts Tagged ‘VUK’

Hekim Pos, Doktor Pos

Şubat 11, 2012

V.U.K. genel tebliğinde yer alan tüm kriterler göz önüne alınarak geliştirilen poslardır.
Bu postan çıkan slipler serbest meslek makbuzu yerine geçer.​
100 tl lik işlemin X tl lik vergisi, otomatik olarak işlem tutarından kesilir ve devlete aktarılır, ve pos sahibine 100-x lira ödenir.