Archive for the ‘Genel Kavramlar’ Category

C#, SortedDictionary, Nesne Sıralama

Şubat 5, 2010

SortedDictionary .Net te olan bir yapıdır.

Dictionary e ekleyeceğiniz bir key değerine göre sıralama yapmaktadır.

Obje leri sıralamak bir dert olabilir.

Her bir obje için, o objeyi unique leştirecek bir key üretip, bu key de Dictionary e verdiğimize bize sıralı bir Array yada Listeye cast edebielceğimiz bir yapı oluşturmaktadır.