Posts Tagged ‘MasterCard’

MasterCard Otorizasyon Swtich Dokümanları

Ocak 29, 2013

Sıfırdan bir MasterCard otorizasyon switch/gate i geliştirebilmek için MasterCard Online dan aşağıdaki iki dokümana ihtiyacınız var.

“Customer Interface Specification”

“Authorization Manual”

MIP

Ocak 25, 2013

Mastercard Interface Processor.

Mastercard otorizasyon sistemine ( otorizasyon bulut kümesi) direkt bağlantı sağlayan MasterCard network’üne dahil banka lokasyonunda konuşlu bir makina.

 

 

BKM, Bankalar Arası Kart Merkezi

Şubat 4, 2012

Adından da anlaşılacağı üzere bankalar arası kart merkezidir.

Ana olarak, yurt içi bankalar için otorizasyon yönlendirme( swtich ) ve Takas hizmeti vermektedir.

A bankasının posuna, B bankasının kartı takıldığında, A bankası, B bankasına nasıl ulaşacak?

BKM üzerinden…

Başka nasıl ulaşabilirdi? Direkt B bankası ile bağlantı kurarak yada B bankasına MasterCard/VISA üzerinden gelebilirdi.

A bankasının, diğer tüm bankalarla bağlantı kurmasına gerek kalmadan, ya da MasterCard/VISA ya çıkmaya gerek kalmadan, bir tek BKM ile bağlantı kurar. BKM kendisine gelen B bankasına ait kartın otorizasyonun talebini, B bankasına iletir ve gelen cevabı da A bankasına geri döner.

Tüm yurt içi bankalar arasında iletişim bazı durumlar hariç BKM üzerindendir.

Mesela BonusNet bankaları için Garanti, BKM gibi davranır. BonusNet Acquirer üyeliği olan A bankasının posundan, BonusNet üyesi bir B bankası kartı geçirilmek istendiğinde A bankası Garanti’ye ulaşmakta ve B bankasına otorizasyon mesajını Garanti göndermektedir. Tıpkı BKM gibi.

BKM, bazı bankalar için MasterCard ve VISA bağlantısını da sağlamaktadır. Yani A bankasının posundan bir yurt dışı kart ile işlem geçirilmek istendiğinde, ilgili X yurt dışı bankasından otorizasyonu almak için MasterCard/Visa ya BKM üzerinden gidilebilir.

Direkt MasterCard/VISA bağlantısı olan bankalar da vardır.

BKM, nin yurt içi otorizasyon sürecinde araya girerek, işlemlerin MasterCard/VISA ya engellemesinin ülkeye en önemli katkılarından biri, işlem başına  MasterCard/VISA a bir bedel ödenmesinin engellemiş olmasıdır.