Archive for the ‘Master Card’ Category

MasterCard Otorizasyon Swtich Dokümanları

Ocak 29, 2013

Sıfırdan bir MasterCard otorizasyon switch/gate i geliştirebilmek için MasterCard Online dan aşağıdaki iki dokümana ihtiyacınız var.

“Customer Interface Specification”

“Authorization Manual”

MPG

Ocak 25, 2013

MasterCard Payment Gateway.

“A gateway hosted by MasterCard and used for routing and settling commercial e-payments between buyers and suppliers.” şeklinde MC’ın kendisi ifade ediyor.

E-Ticaret işlemlerinin MIP’i denebilir.

Mobil cüdan  alt yapısında X bankası, Y Cep operatörü ile MC BankNet üzerinden MPG vasıtası ile iletişime geçmektedir.

MIP

Ocak 25, 2013

Mastercard Interface Processor.

Mastercard otorizasyon sistemine ( otorizasyon bulut kümesi) direkt bağlantı sağlayan MasterCard network’üne dahil banka lokasyonunda konuşlu bir makina.