Posts Tagged ‘SQL’

SQL de Lock lar

Ocak 19, 2010

Bu konuda özet bir döküman.
Bende fırsat buldukça yazacağım.
http://www.mssqlcity.com/Articles/Adm/SQL70Locks.htm

SQL, Sayı Üretme, RAND, NEWID

Ocak 15, 2010

Sql de sayı üretme bazen bir sorun olabilir.
RAND fonksiyonu 0 -1 arası bir değer üretmektedir.
NEWID ise bildiğimiz GUID gibi bir uniqueidentifier üretmektedir.

Burada bir 10 satır bir veri dönen selection içerisinde her bir satır için bir int değer üretme olayını nasıl yaparız?

SELECT TOP 10 RAND() , ( ABS(CAST(CAST(NEWID() AS VARBINARY) AS INT)) % 15 ) +1 FROM XXX_TABLE

Mesela burada, 2.kolonda mod(15) e göre bir int değer üretmektedir.