Archive for Eylül 2009

On-Us / Not On-Us, Issuer / Acquirer

Eylül 24, 2009

Kredi kartı sistemindeki önemli kavramlardan dördü.
Kart sistemiyle ilgili konuşmalarda aynı dilden konuşmak önemlidir.

Bu dört kavram son derece önemlidir.
On-Us / Not On-Us
Bir işlem ya On-us tır, yada Not On-Us tır. Yani bir işlem bankaya, ya kendi pos undan gelir, ya da başka bir bankanın pos undan gelir. Dahada genel olarak, bir karta otorizayon için ya bankanın kendi ödeme alma aracı kullanılır, yada başka bir banka/Ortak kurumun ödeme alma aracı kullanılır.

Issuer / Acquirer
Banka bir işlemde ya issuer dur, yada acquirer dır. Yani banka ; ya bir işlemi kabul edendir, ya da başka bir bankanın kabul ettiği işleme cevap verendir.

Özetle aşağıdaki işlem tipleri ortaya çıkmaktadır.
Bir bankanın,
ISSUER ON-US işlemleri vardır. (Kendi banka pos undan kendi kartları ile yapılan işlemleri vardır)
ISSUER NOT-ONUS işlemleri vardır. (Kendi kartları ile, başka banka poslarından. Ya da kendi pos larından başka banka kartları ile yapılan işlemleri vardır.)
ACQUIRER NOT-ONUS işlemleri vardır. ( Başka banka kartları ile kendi pos undan yapılan işlemler)
ACQUIRER ON-US işlemleri de vardır. ( Kendi posundan kendi kart ile işlem geçirilmesi, ISSUER On-Us anlamına da gelir )