Archive for the ‘XML’ Category

XML de Direkt Gösterilemeyen / Kullanılamayan Kareketerler

Nisan 15, 2009

XML dosyalarında aşağıdaki tabloda verilen karakterleri direkt kullanamayız. Bunları yanlarında verilen şekillde kullanabiliriz.

Karakter Kullanım Şekli
& &
< &lt
> &gt
&quot
&#39