Archive for Aralık 2009

Bit, Byte, Hex sayılar

Aralık 23, 2009

Aşağıda bri tablo ile bu sayı tipleri hakkında gayet özet bir bilgi verilmiştir.

Detaylı bilgi için. http://www.learn-c.com/data_lines.htm

Binary Decimal Hexadecimal Binary Decimal Hexadecimal
0000 00 0 1000 08 8
0001 01 1 1001 09 9
0010 02 2 1010 10 A
0011 03 3 1011 11 B
0100 04 4 1100 12 C
0101 05 5 1101 13 D
0110 06 6 1110 14 E
0111 07 7 1111 15 F

EMV – TLV

Aralık 23, 2009

TLV: Tag – Length – Value anlamındadır.
EMV de veri elemanlarının -Data Tags- ifade ediliş şekli.
Tag : Veri elemanının id si. Bu id unique tir.
Length : Veri elemanının uzunluğu
Value : Veri elemanının değeri

EMV da veri, kart, pos ve host arasında TLV yapısında taşınır.
Aşağıdaki WEB adresi, bir TLV datsını decode etmeye yarayan bir örnek uygulama sunmaktadır.
http://iso8583.info/tools/TLVdecoder/

Mesela;

5A084546710000000000 bu TLV de;

5A: Kart Numarası; PAN; Personel Account Number

08:Uzunluk;Hex değerlidir. Decimal olarak 8 byte lık veri var anlamındadır.

546710000000000: Kart Nuamrası

POS Batch Upload

Aralık 7, 2009

POS un batch Upload düşmesi demek ne demektir?
Bir pos gün sonu yaptığında, HOST una üzerimde N tane işlem var, toplam Y tutarında diye özet bir mesaj gönderir.

HOSt kendi tablolarında POS un kendisine gönderdiği toplam rakamların tutup tutmadığını kontrol eder.
Eğer tutarsa, POS a batch ini kapattım diye mesaj döner.

Olası bir uygunsuzluk durumunda, HOST Pos tan üzerindeki işlemleri tek tek göndermesini ister.
Bu işlemlerin tek tek gönderilmesi işlemine POS un Batch-Upload a düşmesi denmektedir.

Burada önemli olan bir bilgi. Batch Upload larda POS tan gelen işlem bilgisi esas alınır.
Batch Upload esnasında Host;
POS tan gelen işlemi, kendi provizyon tabloları ile eşleştirmeye çalışır.
Eşleşirse, tutar kontrolü yapar ve gerekliyse tutarı update eder
Eşleşmeze, yani host, pos tan gelen işlemi kendisinde bulamazsa, işlemi gene kabul eder, tabi özel flag lerle.

POS Batch

Aralık 7, 2009

POS Batch’i ne demektir?

POS un anlık üzerindeki işlemleri kaydettiği bir kutu gibi düşünebilirsiniz.
Mesela pos un 1 nolu batch ini düşünelim.
Kartla bir işlem yapıldığında, pos üzerinde bu işlem 1 nolu batch e kaydedilir.
POS her gün sonu yaptığında üzerinde batch numarası 1 atrılılır ve eski batch silinir.
Bazı poslarda bu rakam bir müddet sonra sıfırlanır.