Archive for the ‘Locks’ Category

SQL de Lock lar

Ocak 19, 2010

Bu konuda özet bir döküman.
Bende fırsat buldukça yazacağım.
http://www.mssqlcity.com/Articles/Adm/SQL70Locks.htm