Archive for the ‘Project Management / Proje Yönetimi’ Category

Proje Yönetimi Kavramları

Temmuz 8, 2012

PMI: Project Management Institute
PMP: Project Management Professional
WBS: Work breakdown structure, iş kırılım yapısı

FS: Finish to start , Bitiş — Başlangıç, Aktivite bağlantı şekli.
SS: Start to start, Başlangıç — Başlangıç, Aktivite bağlantı şekli.
FF: Finish to finish, Bitiş – Bitiş, Aktivite bağlantı şekli.
SF: Start to finish, Başlangıç – Bitiş, Aktivite bağlantı şekli.

Lag Time: bekleme süresi
Lead time: Önde gitem süresi

Crashing: Kaynak yükleme
Fast tracking: Paralel çalışma

Project Management / Proje Yönetimi

Temmuz 8, 2012

“Proje: benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir.” Can İZGi
“Proje Yönetimi: Bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır” Can İZGİ.

Hayat bir projedir, iş hayatı bir projedir, çocuk sahibi olmak bir projedir, glaxy s3 almak bir projedir…
Çok basit aktivitelerden çok karmaşık aktivitelere kadar her eylem bir proje olabilir.
Adam akıllı iş yapma olarak anlıyorum.

Yakında sertifikasını almak zorunda kalacağım da bir konu aynı zamanda.