Archive for Ocak 2010

SQL de Lock lar

Ocak 19, 2010

Bu konuda özet bir döküman.
Bende fırsat buldukça yazacağım.
http://www.mssqlcity.com/Articles/Adm/SQL70Locks.htm

SQL ClustredIndex, Muhteşemsin

Ocak 19, 2010

SQL de clustered index in önemini bir kez daha anladım.
içerisinde 500.000 kayıt olan bir tabloda 8000 lik bir loop ta, 1400 kayıt için 21 dakika zaman harcarken, clusteredIndex leri oluşturduğumda saniyeler içerisinde 8000 kaydı işledim.

Bu performans makinaya ve daha farklı ögelere de bağlı olmakla beraber, ana olarak clusterd Index in önemini bir kez hada hatırlattı bana

SQL, Sayı Üretme, RAND, NEWID

Ocak 15, 2010

Sql de sayı üretme bazen bir sorun olabilir.
RAND fonksiyonu 0 -1 arası bir değer üretmektedir.
NEWID ise bildiğimiz GUID gibi bir uniqueidentifier üretmektedir.

Burada bir 10 satır bir veri dönen selection içerisinde her bir satır için bir int değer üretme olayını nasıl yaparız?

SELECT TOP 10 RAND() , ( ABS(CAST(CAST(NEWID() AS VARBINARY) AS INT)) % 15 ) +1 FROM XXX_TABLE

Mesela burada, 2.kolonda mod(15) e göre bir int değer üretmektedir.

HSM Temel Bilgi

Ocak 15, 2010

Kredi kartı sisteminde çok önemli bir yeri olan ve güvenli key üretmenin ana unsuru olan HSM cihazları ile ilgili son derece özet ve yeterli bir bilgi bulabileceğiniz bir site.

http://www.jpos.org/wiki/HSM_basics

Kendi bilgi dağarcığımdan bir kaç not; Thaless 8000 e özel ve genel bilgiler;

1.HSM ler üzerlerinde key tutmazlar. Yada  ürettikleri herhangi bir veriyide tutmazlar, cvv gibi… HSM yanlızca kendi LMK sını bilir.

2.İstendiği zaman key üretirler. Ürettikleri key ide gene üzerinde tutmazlar.

3.Kendi ürettikleri key ile şifrelenmiş bir veriyi doğrulayabilirler.

4.HMS ler key dış dünyaya kendi LMK ları altında verirler.

5.THALES ve Safenet HSM leri benim kullanıklarım v bilgidiğim türden HSM üretici firmalardır.

6.THALES key üretirken, amaç sorgulaması yapar. Yani ürettilen key i belli bir amaç için üretir. Mesela CVV key i, AC , MAC yda ENC keyi ni özel olarak üretir.

7.Safenet key üretiminde bu amacı sorgulamaz. Safenet e ürettirdiğiniz key e siz bir anlam yüklersiniz. Safenet sie ürettiği key için bir ID verir ve bu ID ile bu key kullanılmay abaşlanır.