Archive for Kasım 2012

Offline bakiye

Kasım 12, 2012

Google dan sık sık gelen bir arama metni.
Chip li kartlar ile hayatimiza giren bir kavram.
Ön ödemeli banka kartları için hesaptaki 10 tl nin karta yüklendiğinde karttaki bu paraya offline bakiye denmektedir.
Ya da temassız işlem yapabilen kredi kartlarinda ard arda temassız işlemler kartın uzerindeki tanımlı offline bakiye kadar yapilabilir.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı; ön ödemeli kartlarda kayıp/çalıntı durumunda kart üzerindeki bakiye genelde kart sahibine iade edilmez. Sebebi kartın üzerindeki bu bakiyenin kullanilabilir durumda olmasidir.

provizyonda bekleyen işlem ne zaman ödenir

Kasım 9, 2012

Google dan gelen bir soru.
Büyük ihtimal, işlem bedelinin üye işyeri hesabina ne zaman geçileceği merak ediliyor.
İşlemin hem kart hem de işyerine yasıması için işlemin yapildiği pos’un gün sonu almış olması lazımdır.
Pos’un gün sonu almamasi durumunda farklı yaklaşımlar sözkonusudur.
Mesela;
pos 5 gun sonra banka tarafindan otomatik gün sonu almış gibi muamele görebilir.

“Bankalar borcunu ödemeyen müşteriyi sever” kavramını açalım biraz

Kasım 5, 2012

Kamuoyunda yukarıdaki görüş yaygındır.
Öncelikle bankalar borcunu ödeyende de ödemeyenden de para kazanırlar.
Başlıktaki ifadenin doğruluk payı da vardır, yanlış algılanan yönleri de.
Bir kart sahibinin borcunu ödememesi durumlarını örneklemleyelim;
Kart sahibin 100 tl borcu olsun, asgari ödemesi de 20 tl olsun.
1-) Kart sahibi borcunun asgarisini öder. Kalan ana paraya banka vade farklı uygular. Bu borcun bir gün tamamen kapanması durumunda banka 100 tl lik alacağını 110 tl olarak almış ve 10 tl kar etmiş olur. Ama burada 80 tl lik parayı finanse etme durumundan dolayı kar edip etmediğini kestirmek güçtür.
2-) Asgari ödemenin altında bir tutar öder. Bu durumda banka davranışları risk algısına göre farklılaşmaktadır. Bazı bankalar kartı otorizasyona kapatmakta ve kartın yakın izleme denen duruma almakta, bazıları ile bir ekstre dönemi daha karta onay verebilmektedirler. Vade farkı cayır cayır işlemeye devam ederler.
3-) Kart borcunun 30 gün boyunca ödenmemesi durumu. Bu durumda da farklı risk yaklaşımlar vardır. 2. örnek ile benzer süreçler işletilmektedir.
4-) Kart borcunun 60 gün boyunca ödenememesi durumu. Kart sahibi bu durumda İdari Takip denen bir sürece alınır ve karta otorizasyon verilmez. Borç takibi süreci başlatılır.
5-) Kart borcunun 90 gün boyunca ödenememesi durumu. Kart borcu artık hukuksal yollarla tahsil edilmeye çalışılır.
6-) Terkin durumu. Kart borcunun tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında borç banka zararına yazılır ve aktif tahsilat süreçlerinden kaldırılır.

Taksit Hesaplama Yöntemleri, Basit ya da İç Verimlilik

Kasım 5, 2012

Örnek olarak, Vade farklı ile taksitlendirme şeklinde yapılan bir 100 Tl ve 5 taksit işleme 10 tl vade farkı tahakkuk edecek olsun.
Basit usule göre; her bir taksit 20 TL si ana para ,2 tl si vade farkı olmak üzere 22 tl dir.
İç verimliliğe göre ise; her bir taksit gene 22 tl dir. Ama örnek olarak 1.taksitte 6 tl vade farkı, 16 tl ana para iken, 2.taksitte 2 tl vade farkı 20 tl ana para şeklinde devam eder… Kar’ın büyük bir kısmını ilk önce alır.

İç verimlilik usulü, bir bankacı olarak, benim de içime sinmeyen bir yöntem. Müşteri açısından olası bir ödenememe durumunda bankalar ana paranın büyük bir kısmını sona bırakıp, kendi karlarını önceden tahsil ettiklerinden dolayı, müşteriye ikinci bir darbe daha vurmaktadırlar. 😦
herşey güllük gülistanlık iken bankalarla çalışmak güzel, ama bir şeyler ters gitmeye başladığında bankalar müşterileri karşısında çok güçlüler, bence 🙂

Dönemiçi Nedir?

Kasım 5, 2012

Kredi kartlarında bir işlemin hayat döngüsü ana olarak 3 kısımdır.
1-) İşleme provizyon alınır. Bu işlem provizyonda belirli bir süre bazı iş süreçlerinin ilerlemesini ( pos gün sonu, takas yüklemesi, vs..) bekler.
2-) Provizyonda bekleyen işlemler dönemiçine girerler.
3-) Dönemiçindeki hareketler ekstreleşir ve karta borç olarak yansırlar.

Buradan hareketle dönemiçi kavramını “Zamanı geldiğinde ekstreye yansıyacak hareketlerin beklediği yer” olarak tanımlayabiliriz.

“işlem pin ile doğrulandı” ne demek?

Kasım 5, 2012

Kartlı alış verişlerden sonra pos sliplerinde “işlem pin ile doğrulandı” şeklinde bir ifade vardır genelde.
Bu ifade, kart sahibinin bu işlemi PIN ile gerçekleştirdiğini ifade etmektedir.
Slip lerde bu neden yazıyor olabilir?
Olası itirazlarda işlem slibinde bu ifade yer alıyor ise kart sahibi bu itirazı kaybeder, bir sonuç alamaz. PIN in gizliliği bu yüzden önemlidir. PIN ile gerçekleşen bütün işlemler bizzat kart sahibi tarafından yapılmış gibi kabul edilir.