Posts Tagged ‘Project’

Project Management / Proje Yönetimi

Temmuz 8, 2012

“Proje: benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir.” Can İZGi
“Proje Yönetimi: Bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır” Can İZGİ.

Hayat bir projedir, iş hayatı bir projedir, çocuk sahibi olmak bir projedir, glaxy s3 almak bir projedir…
Çok basit aktivitelerden çok karmaşık aktivitelere kadar her eylem bir proje olabilir.
Adam akıllı iş yapma olarak anlıyorum.

Yakında sertifikasını almak zorunda kalacağım da bir konu aynı zamanda.