Posts Tagged ‘contactless’

Online / Offline İşlem — Temaslı / Temassız İşlem

Aralık 25, 2011

Temaslı Online İşlem: Genelde olan işlem tipi. Provizyon issuer bankaya ulaşılarak alınır.

Temassız Online İşlem: Gerçekleştirilmek istenen işlemin tutarı temassız limitler dahilinde issuer bankaya ulaşılarak alınmak istenebilir. Türkiye ve İtalya’ya özel bir durum olduğunu biliyorum. Garanti Bonus Trink’in ilk versiyonu böyle çalışıyordu…

Temassız / Temaslı Offline İşlem: Belirli limitler dahilinde işleme acquirer banka pos’unun onay vermesi şeklinde gerçekleşen işlemler. Başka bir ifadeyle bir işlemin pos ile kart arasında Onay ya da red olması durumudur. Pos bu tür işlemler için kendi bankasına ya da kartın bankasına ulaşmaya çalışmaz, online’e çıkmaz.

Poslar için aşağıdaki limit değerleri söz konusudur;

Limit 1 >= Limit 2 >= Limit 3

Limit 1: Bir işlemin temassız gerçekleşme değeri

Limit 2: Bir işlemin temassız ve Online gerçekleşme değeri

Limit 3: Bir işlemin temassız ve offline gerçekleşme değeri

 

İşlem Tutarı <= Limit 1 ise işlem temassız olarak gerçekleşebilir, büyük ise işlem temaslıya yölendirilir.

İşlem tutarı <=Limit 1 ve İşlem tutarı >=Limit 2 arasında ise temassız Online gerçekleşir.

İşlem tutarı <= Limit 3 ise işlem  temassız offline gerçekleşebilir.