Posts Tagged ‘card not present’

CNP İşlemler

Şubat 1, 2012

CNP: Card Not Present – kartin fiziksel olarak işlem anında bulunmadığı işlemlerdir.
Mail order islemler, internetten yapılan islemler bu tür işlemlere birer örnektir.