Archive for the ‘C#’ Category

C#, SortedDictionary, Nesne Sıralama

Şubat 5, 2010

SortedDictionary .Net te olan bir yapıdır.

Dictionary e ekleyeceğiniz bir key değerine göre sıralama yapmaktadır.

Obje leri sıralamak bir dert olabilir.

Her bir obje için, o objeyi unique leştirecek bir key üretip, bu key de Dictionary e verdiğimize bize sıralı bir Array yada Listeye cast edebielceğimiz bir yapı oluşturmaktadır.

Multithreading with C#

Mart 26, 2009

http://www.ondotnet.com/pub/a/dotnet/2001/08/06/csharp.html?page=1

Thread lere giriş için basit ve güzel, java ile karşılaştırmalı bir makale…